grodkow_mury_2010_02

Miejskie mury obronne Grodków baszta Więzienna

Miejskie mury obronne Grodków baszta Więzienna

Zamki znane i nieznane na Facebooku