bartoszyce_mury_2014_09

Bartoszyce miejskie mury obronne.

Zamki znane i nieznane na Facebooku