bartoszyce_mury_2014_08

Bartoszyce miejskie mury obronne.

Zamki znane i nieznane na Facebooku