bartoszyce_mury_2014_02

Bartoszyce miejskie mury obronne Brama Lidzbarska.

Zamki znane i nieznane na Facebooku