bartoszyce_mury_2014_00

Bartoszyce miejskie mury obronne Brama Lidzbarska.

Zamki znane i nieznane na Facebooku