Koniec prac na zamku Czchów

Zakończono prace przy odbudowie zamku.

 

Zrealizowana  przez Gminę Czchów ramach działań zmierzających do wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego za ponad 3,6 mln inwestycja objęła kompleksowe zagospodarowanie terenu Wzgórza Zamkowego i Wzgórza Grodzisko oraz zlokalizowanie na tym terenie militarno-historycznego szlaku edukacyjnego.Wykonano rekonstrukcję części czchowskiego zamku  a na czchowskim wzgórzu zrekonstruowano zabudowania średniowiecznego zamku.Odbudowano bramę wraz z mostem zwodzonym oraz mury obwodowe do wysokości 2 metrów. Odgruzowano piwnice a na dziedzińcu odsłonięty oryginalny bruk. |Zamkowe wzgórze  oczyszczono z roślinności, dzięki czemu zamek jest lepiej widoczny.

W ramach wspomnianej inwestycji wykonano także montaż replik kilkunastu maszyn oblężniczych oraz urządzeń bojowych z  okresu  od XVI do XX wieku.

 

 

Zamki znane i nieznane na Facebooku