Badania archeologiczne zamku w Starogrodzie

Pierwsze od ponad 50 lat badania krzyżackiego zamku w Starogrodzie. Podczas prac wykopaliskowych archeolodzy z Zakładu Archeologii Architektury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryli pozostałości kamiennego bruku i fundamentów zabudowań gospodarczych należących do drewniano-ziemnej warowni krzyżackiej.

Zamek w Starogrodzie był jednym z pierwszych wzniesionych przez Zakon Krzyżacki na terenie Ziemi Chełmińskiej. Obecne badania pozwolą w na lepsze poznanie i odtworzenie wyglądu zamku znanego dotychczas jedynie z XIX-wiecznych rycin.

Zamki znane i nieznane na Facebooku