Archeolodzy ustalili dokładną lokalizację zamku w Elblągu.

Archeolodzy ustalili dokładną lokalizację zamku w Elblągu.

 

Przy pomocy georadaru archeologom udało się ustalić dokładną lokalizację jednego z najstarszych krzyżackich zamków.  Gotycki zamek w Elblągu powstał w 1237 roku i był siedzibą mistrza krajowego oraz krajowej kapituły generalnej zakonu krzyżackiego. Został zniszczony przez elbląskich mieszczan w XV wieku a jego ruiny uległy rozbiórce. Do dziś zachował się tylko budynek dawnego spichrza. Z tego powodu nie było wiadomo gdzie on się dokładnie znajdował. Dotychczasowe przypuszczenia zostały potwierdzone w wyniku badań przeprowadzonych przy ulicy Wapiennej. Udało się ustalić położenie skrzydła północnego zamku wysokiego oraz stwierdzić iż miało ono 15 m szerokości. Na tej podstawie archeolodzy mogą wstępnie określić jakich rozmiarów był cały zamek wysoki. Należy mieć nadzieję że dalsze badania pozwolą jeszcze lepiej poznać historię elbląskiego zamku.

Zamki znane i nieznane na Facebooku